Škola stranih jezika Moqui     Progovorite Engleski Jezik                                      Stolice on Twitter Ucenje engleskog on Facebook Engleski jezik on Youtube Engleski on Google+

 

 Home   |  Engleski za firme  |  Engleski za početnike  | Individualni časovi  |  Engleski konverzacija  |  Poslovni engleski  |  Cene  |  O nama  |  Blog   | Kontakt 

 
 

ENGLESKI JEZIK ZA POČETNIKE

Nastava engleskog jezika po najsavremenijoj
metodi Lozanov + Pametne Table
Naučite engleski 5 puta BRZE = 5 puta JEFTINIJE

Pametne table - Novi pristup učenja jezika

Više - engleski jezik za početnike

Učenje engleskog jezika

Zašto učiti engleski jezik?
- Engleski jezik govori svaka četvrta osoba na svetu.
- Učenje engleskog jezika olakšava komunikaciju sa strancima.
- Učenjem engleskog jezika šire se mogućnosti za zaposlenje ili bolje zaposlenje.
- Učiti engleski jezik znači i mogućnost čitanja strane literature i slušanja strane muzike.
- Učenje engleskog jezika pomaže razumevanje najvećeg izuma današnjice – interneta.

Kako naučiti engleski jezik uz pomoć Lozanov metode?

Engleski jezik spada u grupu lakših jezika za učenje, delom i zbog toga što je svuda prisutan. Može se stalno čuti, verovatno većina ponešto i razume, ali kad dođe do potrebe da se progovori, nastaje problem. Najlakši način učenja engleskog jezika, a sigurno i najzabavniji način je učenje kroz igru. Ono što nam je zabavno, lakše naučimo.
Lozanov metoda je dokazano najbolja metoda za učenje engleskog jezika. Naši kursevi engleskog jezika su usmereni na konverzaciju i progovaranje jezika. Za učenje engleskog jezika je veoma važno da bude usmereno na obe moždane hemisfere. Svi znamo kako izgleda klasični način učenja sa knjigama i nebrojeno stranica ispisanih crnim slovima. Ozarimo se kad vidimo da na nekoj stranici zapravo postoji i slika. Mozak prepoznaje slike, lakše ih pamti i što je još bitnije – duže ih pamti. Kaže se da jedna slika vredi hiljadu reči. Pamćenje slika je milionima puta veće od pamćenja slova i reči. Unošenjem boja i slika u proces učenja engleskog jezika, pamtimo minimum pet puta više informacija, koje putem asocijacija bivaju uskladištene u mozak. Asocijacije su najbitnije za proces učenja, one predstavljaju najefikasnije sredstvo za učenje. Potrebno je samo da znamo da ih koristimo. Mape uma su nešto što naš mozak sa radošću prihvata i pamti.
Ono što je za kurs engleskog jezika bitno je da bude zanimljiv, da prolazi brzo i da se odmah vidi napredak.

Zašto da upišete našu školu ?

- Jedinstvene metode za brzo progovaranje engleskog jezika
- Konverzacije koja se vodi na više od 70% časa
- Mapa uma koje olakšavaju pamćenje
- Male grupe (3-4 polaznika)
- Mnoštva igrica koje su uključene u program


 

Najbrže učenje engleskog se svakako postiže individualnom nastavom, gde je profesor posvećen jednom učeniku. U tom slučaju tempo i dinamiku rada određuje sam učenik. Što su veće grupe u kojima se uči engleski jezik, to su manje šanse da će uspeh biti onakav kakav se na početku očekuje. Učenjem engleskog jezika u grupama većim od 4 polaznika dobijate efekat klasične nastave.

Rezulatat klasičnih metoda je sledeći: naučen mali broj reči, veliki deo gramatičkih pravila i nemogućnost konverzacije na engleskom jeziku.

Rezultat učenja jezika po Lozanov metodi je suprotan: naučen veliki broj reči, osnovni deo gramatičkih pravila i mogućnost konverzacije već posle par časova.

Engleski jezik za početnike


Učenje engleskog jezika za početnike je najbolje sa profesorom, jer nam je na početku učenja potrebno najviše pomoći. Veoma je važno da profesor bude motivisan za rad, kako bi pozitivnu energiju preneo i na učenika. Poznato je da svako može da nauči engleski jezik, ali od motivacije zavisi koliko će to učenje trajati. Privatni časovi engleskog jezika su nešto najbolje što početnik može sebi da priušti. Ima ljudi koji više vole da uče u grupi, što može takođe biti dobro, ali kao što smo već videli, samo ako su grupe manje od 5 polaznika. Kurs engleskog jezika za početnike mora biti interesantniji od ostalih nivoa engleskog jezika. Ovim kursom se budi motivacija i veoma je važno da polaznici na kursu engleskog za početnike zaista uživaju.

Veomaje važno da se gramatika engleskog jezika svede na minimum potreban za konverzaciju na početnom nivou. Učenjem gramatike i pojedinačnih reči dolazimo u situaciju da nam je teško da sastavimo rečenicu, jer se previše koncentrišemo na gramatička pravila, a i teže pamtimo reči ako ih učimo van konteksta, ako ih učimo napamet. Učenjem celih konstrukcija ubrzava se proces učenja engleskog jezika i stiče se samopouzdanje. Učenjem uz pomoć mapa fraza pamtimo cele rečenice, manje grešimo u govoru i nemamo strah od progovaranja jezika. Za početnike je takođe važno da što više slušaju engleski jezik. Audio i video materijali predstavljaju, uz mape uma, najefikasnije sredstvo za učenje engleskog. Engleski jezik možda nije težak kao neki drugi jezici, ali je što se čitanja i pisanja tiče prilično težak za početnike. S obzirom na to da ne postoje pravila čitanja u engleskoj gramatici, audio materijal je od presudnog značaja kako za učenje reči, tako i za pravilan izgovor. Gramatiku engleskog jezika nije teško naučiti, budući da se množina gradi nastavkom „-s“(„-es“) i da ne postoje padeži, niti poseban oblik za persiranje. Ono što je važno je to da je konverzacija mnogo bitnija od gramatike, pa je tako i bitnije da se ona uči više od gramatike. Na kraju krajeva, svima nam jezik treba da bismo ga pričali, niko ne uči engleski jezik da bi mogao da položi gramatički test. Kursevi engleskog jezika u školi stranih jezika MOGI su usmereni na:

- Slušanje
- Čitanje
- Govor
- Pisanje

Slušanje se, kao što je već pomenuto, obavlja putem audio i video materijala kod kuće. Na kursu engleskog jezika se ostale tri kategorije rade sa profesorom. Govor predstavlja najbitniji deo kursa i većina časa je usmerena upravo na njega.
Pored dobrog kursa engleskog jezika, dobrog profesora i zanimljivih sadržaja, jedna od najbitnijih stvari za pravi uspeh je motivacija polaznika. Ukoliko polaznik nije motivisan na nauči engleski jezik, uspeh neće biti potpun. Program škole stranih jezika MOGI po Lozanov metodi je napravljen tako da podstakne motivaciju, da oslobodi od straha, da pokaže da je jezik moguće naučiti brzo, lako i zabavno. Učenjem engleskog jezika bez gramatike, fokusiranjem na realne situacije i učenjem samo korisnih stvari, Vi ćete jezik zavoleti i bićete svesni neverovatnog napretka koji ste na kursu engleskog jezika ostvarili. Mi verujemo u našu metodu i u Vas. Sve što je potrebno je da i Vi verujete u sebe. Verujte da svako može da nauči engleski jezik bez muke.

 

ŠKOLA MOGI - Beograd je članica SEKCIJE ZA ŠKOLE STRANIH JEZIKA
pri PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE – rešenje broj 90/06.Formular za online prijavu 5% popusta / ili besplatnu konsultaciju
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Kurs stranog jezika:
Vrsta kursa :
Obavezno polje
Upisati koliko je 2 + 2 =?
Dodatna pitanja: