Konverzacija

Konverzacija na engleskom jeziku

Uspešna konverzacija na engleskom jeziku je osnovni razlog zbog kojeg 99% ljudi u svetu uči engleski jezik.
Tradicionalne metode učenja su prevaziđene i odavno već ne donose željene rezultate. Učenje gramatičkih pravila i bubanje reči, koje zaboravljamo u roku od samo nekoliko sati, dovode do „teorijskog“ znanja engleskog jezika. Teorijsko znanje nema upotrebnu vrednost u svakodnevnoj konverzaciji na engleskom jeziku.

Lozanov metoda - najuspešnija metoda za učenje engleskog jezika

lozanov metoda ucenje engleskog

Lozanov metoda podrazumeva konverzaciju na engleskom jeziku od prvog časa. Bilo da ste početni ili neki viši nivo, konverzacija je zastupljena na 80% časa.

Male grupe su ono što je za konverzacijski kurs engleskog jezika veoma važno. U grupama od 3-4 polaznika svaki polaznik ima dovoljno vremena da govori i da u kratkom roku progovori engleski jezik. U većim grupama to nije slučaj. U grupama koje broje između 6 i 15 učenika (što je slučaj u većini škola širom Srbije) polaznici nemaju vremena čak ni na konverzacijskim kursevima engleskog jezika da jezik govore u potrebnoj meri.

Učenjem engleskog jezika Lozanov metodom spajaju se obe moždane hemisfere i aktiviraju skriveni i neiskorišćeni kapaciteti mozga. To se, između ostalog, postiže korišćenjem posebno odabrane muzike, mapa uma, asocijacija, slušanjem audio snimaka, gledanjem video klipova, igranjem edukativnih igrica za ubrzano učenje engleskog jezika i najvažnije: konverzacijom na engleskom jeziku koja je vezana za svaki od ovih segmenata nastave.

Gramatika engleskog jezika se radi preko mapa uma, alatke za trajno pamćenje. Gramatiku objašnjenu na ovaj način ćete sigurno zapamtiti lakše, a pošto ćete je vežbati kroz konverzaciju, a ne pisane vežbe, budite sigurni da je nikada nećete zaboraviti!

Konverzacija kao sredstvo za oslobađanje od straha

Većina polaznika ima pasivno znanje engleskog jezika i uglavnom se dešava da čas započnu sa rečenicom: „Ja dosta razumem, ali mi je problem konverzacija“. Upravo to je rezultat klasičnog načina učenja engleskog jezika. Ne umete da pričate.

Ako razumete jezik, znači da znate i reči. A, ako znate sve reči, zašto ne umete da ih sami sastavite u rečenicu?
Iz prostog razloga zato što to nikad niste radili. Kroz školovanje i eventualno kurseve jezika (ako ste ih pohađali) radili ste engleski jezik na jedan dosadan i naporan način. Verovatno je prva slika koja Vam se stvori kada pomislite na učenje engleskog jezika – radna sveska sa vežbama. Ubacujući reči na prazne linije Vi ne progovarate jezik. Stvarate samo neupotrebljivo znanje.

Kako savladati konverzaciju na engleskom jeziku? Da biste počeli da pričate engleski jezik, morate najpre da se oslobodite straha.

Konverzacija kao sredstvo za oslobađanje od straha

Profesor je taj koji Vam pomaže da se oslobodite straha, pružajući Vam mogućnost da pričate i, naravno, da grešite. Greške su sastavni deo učenja i nema ništa loše u grešenju. Ako ne grešite, nećete nikad ni naučiti. A Vaš cilj je da naučite engleski jezik. Što se više budete upuštali u konverzaciju na engleskom jeziku, manje ćete grešiti. A što manje grešite, sigurniji ćete biti u sebe i u svoje znanje.

Oslobađanje od straha kao motivacija

Nekima od nas je potrebno više, nekima manje vremena da se potpuno oslobodimo straha od progovaranja engleskog jezika i da prihvatimo svoje greške kao nešto normalno i kao deo napretka.

engleski motivacija

Kada se oslobodimo straha, počinjemo da uviđamo koliko napredujemo iz dana u dan. Kada primećujemo napredak, raste i naša želja da napredujemo više i brže. Jer smo svesni da možemo to. Motivacija je za učenje engleskog jezika veoma važna. Vaš uspeh zavisi 80% od Vaše motivacije za učenjem engleskog jezika. Deo te motivacije može da Vam pruži predavač, ali najveći deo zavisi od Vas samih.

Motivacija je ono što pravi razliku između polaznika koji je savladao određeni nivo engleskog jezika i polaznika za kojeg cela grupa veruje da je jezik učio i ranije pa mu zato ide lakše i bolje.

Polaznik koji je motivisan, učiće više samostalno i napraviće veći pomak od polaznika koji jezik uči zato što mora. Lozanov metoda je usmerena na jačanje motivacije učenjem kroz zabavu. Polaznici ne gledaju na učenje engleskog jezika kao na obavezu koja ih pritiska, već sa radošću dolaze na časove i uče engleski jezik..

Poslovna konverzacija na engleskom jeziku

Visoke pozicije i odlično plaćena radna mesta, kao i sklapanje velikih poslova, u ogromnoj meri zavise od Vaše sposobnosti da se umešno upustite u poslovnu konverzaciju na engleskom jeziku sa inostranim partnerima. Pored toga, takođe je bitna i poslovna korespodencija na engleskom jeziku.

U oba slučaja se ponovo pojavljuje isti problem. Strah od neuspeha. Pomislićete da nećete umeti da odaberete prave reči, da ćete se izraziti u pogrešnom vremenu i da ćete sigurno ispasti smešni svojim sagovornicima.
Iz našeg ličnog iskustva, a i iz iskustva naših polaznika, sa sigurnošću Vam možemo reći da su u realnim situacijama stvari totalno drugačije.
Ono što je slučaj iz prakse jeste to da dobar deo Vaših inostranih partnera, koji su čak na višim pozicijama od Vaše, često slabije zna engleski jezik od Vas. Pojedinci čak na pregovore ne idu bez ličnih prevodioca. Vaša dodatna prednost je i ta što mnogi od njih imaju veoma tvrd akcenat, pa ih je često teško razumeti, iako im je znanje engleskog jezika na visokom nivou.

Potrebno je samo da na poslovnu konverzaciju gledate kao na igru. Kao na još jedan uzbudljiv izazov.
U tome će Vam značajno pomoći kursevi engleskog jezika za poslovnu konverzaciju.

Savladaćete osnovne stvari i naučiti na koji način da pristupate poslovnim pregovorima, kao i kako da u najkraćem roku steknete samopouzdanje u svom nastupu.

Škola stranih jezika MOGI je poznata i kao škola za poslovnu konverzaciju na engleskom jeziku.
Naši kursevi predstavljaju kombinaciju Lozanov metode sa poslovnim vokabularom i daju neverovatne rezultate. Konverzacija za poslovni engleski jezik je imperativ za svakog ozbiljnog poslovnog čoveka i biznismena.
Učenjem kroz zabavu i konverzacijom na engelskom jeziku od početnog nivoa doći ćete do rezultata kojima ćete biti oduševljeni!

Brzo učenje engleskog jezika je moguće. Najvažnije je da pronađete ono što Vas opušta i zabavlja i da na tome bazirate učenje engleskog jezika