Poslovni engleski

Poslovni kursevi engleskog jezika

U 21. veku je nemoguće zamisliti da radite za ozbiljnu i uspešnu firmu bez znanja najmanje jednog stranog jezika. Znanje engleskog jezika je postalo neophodno za uspešno poslovanje. Sve je više stranih firmi, koje otvaraju radna mesta na teritoriji Srbije. Jedan od uslova za zaposlenje u ovim firmama je znanje engleskog jezika.

Prednosti znanja engleskog jezika u poslovnom svetu su brojne:

Komunikacijana engleskon jeziku
ukoliko radite u stranoj kompaniji, poznavanje engleskog jezika je osnovna stvar koju ta kompanija od Vas očekuje.
Internet
sve što Vas zanima i što Vam može pomoći je na internetu i uglavnom na engleskom jeziku. Zaista je mali broj kvalitetnih sajtova koji imaju opciju prevoda na srpski jezik. Takođe, komunikacija preko e-maila je moguća ukoliko znate engleski jezik.
Prezentacije na engleskom
prezentacije su nešto što je u stranim firmama veoma zastupljeno. Od zaposlenih se očekuje da prezentacije drže uglavnom na engleskom jeziku. Ako engleski jezik ne znate, smanjujete sebi šanse za napredovanje.
Narudžbine, ugovori, ponude na engleskom
kompanije koje posluju sa stranim kompanijama sastavljaju svu dokumentaciju na engleskom jeziku.
Inostranstvo
odlazak u inostranstvo za većinu predstavlja nešto nedostižno zbog nepoznavanja engleskog jezika. Znanje engleskog jezika Vam omogućava snalaženje u inostranstvu i konkurisanje za radno mesto van Srbije.

Poslovni kurs engleskog jezika je namenjen svima koji žele brzo i lako da nauče engleski jezik kroz poslovnu terminologiju, kao i onima koji žele da unaprede svoje znanje engleskog jezika.

Poslovni kursevi engleskog jezika u školi stranih jezika MOGI se održavaju za sve nivoe znanja. Ukoliko ste se pitali koji je najbrži način za učenje engleskog jezika, to je učenje engleskog jezika po Lozanov metodi.

Učenjem engleskog jezika preko mapa uma i mapa fraza, ubrzaćete učenje do 5x u odnosu na klasične metode učenja, a ono što naučite će ostati zapamćeno zauvek. Ono što je još važnije je to da će Vam kurs engleskog jezika biti zaista zanimljiv i opuštajući.

Engleski jezik za ekonomiste pravnike

Ono što možete da očekujete od intenzivnog poslovnog kursa engleskog jezika je:

Predstavljanje
naučićete kako da se poslovno predstavite i započnete komunikaciju. Naučićete osnove „small talk“ razgovora i uvodnih razgovora na poslovnim sastancima.
Izražavanje mišljenja
čim se predstavite, od Vas će se očekivati da iznesete svoje mišljenje, bilo u vezi vremena ili poslovne teme. Na poslovnom kursu engleskog jezika ćete naučiti da izrazite slaganje ili neslaganje u vezi sa zadatom temom, da postavljate pitanja i dajete odgovore na postavljena pitanja, kao i da iznesete argumente ili protiv-argumente.
Prezentacije
poslovni kurs engleskog jezika je usmeren na poslovnu komunikaciju, koje je često štura i ozbiljna. Na intenzivnom kursu engleskog jezika ćete naučiti da započnete prezentaciju na pravi način, naučićete neke poslovne fraze za lakše snalaženje i opuštanje slušalaca. Osim kako da započnete prezentaciju, naučićete i kako da je vodite i efektno završite.
Internet i poslovna korespodencija
Internet je veoma bitna stavka u poslovnom svetu, pa je tako bitno i da bude jedan deo kursa engleskog jezika. Jezik interneta je nešto što će se na poslovnom kursu engleskog jezika takođe obrađivati i na šta će biti usmerena pažnja. U ovaj segmet kursa spada i pravilno pisanje e-maila, uključujući kako same termine tako i formu pisanja e-maila.
Narudžbine, ugovori, ponude
sastavljanje i razumevanje poslovne dokumentacije je možda i najvažniji, ali i najzahtevniji deo posla. Intenzivni kurs engleskog jezika je koncipiran tako da naučite kako da sastavljate ovu vrstu dokumentacije korišćenjem već postojećih obrazaca ili poslovnih fraza.

Poslovni kursevi engleskog jezika u školi MOGI:

– grupne, poluindividualne ili individualne nastave.
– Termini održavanja nastave: prema dogovoru
– Predavači: diplomirani predavači za engleski jezik
– Dinamika: 2×90’, 3×90’
– Grupe: 3-4 polaznika

– Metod: Lozanov metod(konverzacijski kurs)
– Materijal za rad: knjiga, audio i video materijal(uključeni u cenu)
– Testiranje: uključeno u cenu

– Sertifikat škole MOGI: na kraju kursa (uključen u cenu)

Investirajte u sebe i u Vašu bolju budućnost.
Upišite poslovni kurs engleskog jezika i gledajte kako Vam se otvaraju vrata sveta.